Welkom bij Gemeentebelangen

Welkom bij Gemeentebelangen

Hartelijk welkom op de site van Gemeentebelangen Berkelland.
Als onafhankelijke politieke partij houden we de belangen van alle inwoners van Berkelland in het oog en vinden dat iedere inwoner meetelt.
We willen opkomen voor úw belangen!

Bekijk onze fractie

Wethouder

Anjo Bosman

Anjo Bosman

Als je in Berkelland de meeste stemmen krijgt bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen voor Gemeentebelangen Berkelland en je krijgt ook nog de kans om wethouder te worden dan mag je van heel veel geluk spreken. En een gelukkig mens voel ik me ook in deze baan!

Dank je wel kiezers, fractie en bestuur. Dankjewel mede coalitiepartijen dat we samen het programma “Samen investeren in Berkelland” gaan doen.

Sinds 15 mei 2018 zetten we met de coalitiepartners CDA en VVD onze schouders onder deze opdracht en ik kan je zeggen met een heel erg leuk team, fijne collega’s en een professionele organisatie. Het is een voorrecht om voor Gemeentebelangen Berkelland wethouder te kunnen zijn. Ik zal ons Gemeentebelangen Berkelland geluid ”lokaal doen wat lokaal kan” goed laten horen.

Een belangrijke pijler in ons collegeprogramma is het verbindend besturen, verbinding met de samenleving en de gemeenteraad. En de verbinding met de portefeuilles onderling. Sport en cultuur krijgen een prominente plaats in dit collegeprogramma maar ook het mooie landschap, recreatie en promotie van Berkelland.

We hebben verder aandacht voor plezierig wonen, fijn leven d.w.z. een uitnodigende leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat, veilige en toegankelijke wegen. We zetten in op minder restafval in Berkelland, houden het platteland vitaal, geven zorg voor wie dat nodig heeft en werken hard aan werk en ondernemen met een goed vestigingsklimaat.

Mijn huidige portefeuille is:

 • - Verbindend besturen
 • - Openbare ruimte en klimaatadaptatie
 • - Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
 • - Sport
 • - Verenigingen
 • - Onderwijs en kinderopvang
 • - Muziek, Kunst en Cultuur
 • - Dorps- en kulturhuzen
 • - Monumentaal erfgoed
 • - Erfgoedcentrum
 • - 2e locoburgemeester
 • Daarnaast ben ik gebiedswethouder Eibergen, Beltrum , Rekken en de buurtschappen Voor-Beltrum, Hupsel, Holterhook en het Loo. Ik zal daar regelmatig een inloop-uur houden en organisaties/ belangenverenigingen bezoeken. Vriendelijke groet,

  Anjo Bosman

  ORANJE PMD-CONTAINER KOMT ERAAN

  WETHOUDER ANJO BOSMAN MET EEN VARIANT OP DE PMD-BAK ZOALS DIE DIT NAJAAR BIJ BIJNA ALLE BERKELLANDSE HUISHOUDENS WORDT BEZORGD. DE UITVOERING MET HET EXTRA KLEPJE IN HET BOVENDEKSEL IS VOOR VERENIGINGEN, DIE MEEDOEN OM VERPAKKINGSAFVAL GESCHEIDEN VAN DE REST VAN HET AFVAL IN TE ZAMELEN. FOTO PETER ZANDEE

  Heel wat Berkellanders hebben al gekeken naar een plekje voor de extra container achter of naast hun huis. Dit najaar komt 'ie namelijk: de oranje PMD-container voor verpakkingsafval.

  Wethouder Anjo Bosman schiet in haar politiek correcte bestuurdershouding als de komst van de nieuwe afvalbak net iets te stellig klinkt. "Als de raad het wil..." Natuurlijk, de gemeenteraad moet in september niet spontaan verzinnen dat alles de vuilverbranding in moet blijven gaan. Maar anders... komt 'ie er: de PMD-bak. Plastic, metaal en drankkartons, is waar die afkorting voor staat. En dan niet álle plastic en álle metaal, met name. Inwoners van Berkelland zullen behalve een nieuwe container ook een uitgebreide bijsluiter krijgen, zoveel is duidelijk.

  Lees meer

  Persbericht 8 mei 2018

  Coalitieakkoord: ‘Samen investeren in Berkelland’

  Ambitieus en met een open houding naar de samenleving

  CDA, Gemeentebelangen Berkelland en VVD hebben vanmiddag onder de titel ‘Samen investeren in Berkelland’ het coalitieakkoord gepresenteerd.
  Het is een akkoord op hoofdlijnen om de gemeenteraad de ruimte te geven voor een eigen agenda.

  De samenleving voorop
  Inwoners en ondernemers organiseren veel zelf. Zij hebben laten zien dat zij heel goed in staat zijn om hun leefomgeving en samenleving mooier, fijner, gezonder en duurzamer te maken. Zij verdienen ruimte en vertrouwen van ons om zelf zaken op te pakken en met elkaar te regelen. Daar moeten we vooral zelf (gemeenteraad, college en organisatie) nog stappen in maken.
  We geven wijk- en gebiedsgericht werken meer invulling: we ondersteunen initiatieven van inwoners in wat zij belangrijk vinden en zélf willen oppakken en uitvoeren.

  Lees meer

  Een uitdaging voor ons allemaal!

  Een uitdaging voor ons allemaal!
  De lokale politiek staat voor steeds grotere uitdagingen: meer verantwoordelijkheden door decentrale uitvoeringstaken, landelijke problemen die grote steden raken, maar zich ook in dorpen en kleinere plaatsen afspelen en de steeds maar groeiende behoefte van inwoners aan maatwerk dienstverlening.

  Wij zullen ons uiterste best doen om met dit ambitieuze programma en een ambitieus team invloed te hebben op een toekomstperspectief voor onszelf, onze kinderen en alle andere inwoners van Berkelland.

  Bekijk programma